Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Google Earth

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1447 personer som svarat / 29.4 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har228 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
1429

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Åskådliggöra87
Söka ytterligare information52
Motivering49
Koncentrera sig på ämnet43
Informationssökning41
Lära ut saker29
Med dator och dokumentkamera17
Presentera 16