Kemi, 2013

« Tillbaka

Google Earth

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1581 personer som svarat / 27.9 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har317 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
1428
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Åskådliggöra4680
Informationssökning4644
Söka ytterligare information3851
Motivering3146
Koncentrera sig på ämnet2342
Äventyr på webbsidorna157
Lära ut saker822
som en del av klassens utrustning83