Svenska , 2014

« Tillbaka

Google Earth

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1447 personer som svarat / 29.4 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har228 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
2029
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Söka ytterligare information8852
Åskådliggöra8887
Koncentrera sig på ämnet6343
Motivering5049
Lära ut saker3829
Informationssökning3841
Med dator och dokumentkamera2517
Presentera 1316