Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Google Earth

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2403 personer som svarat / 28.0 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har467 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
1528
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls01
Mera sällan7143
1-2 gånger i månaden2942
Varje vecka013
Dagligen01
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls05
Mera sällan8652
1-2 gånger i månaden1434
Varje vecka07
Dagligen01
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Söka ytterligare information3012
Åskådliggöra2020
Lära ut saker207
Koncentrera sig på ämnet209
Informationssökning1010
Med dator och dokumentkamera104
Presentera 104
Motivering1011