Modersmål, 2014

« Tillbaka

Moodle

Detta nyckeord har sammanlagt valt 599 personer som svarat / 12.2 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har120 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
1312
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Dela ut information7365
Visa anvisningar6426
Elevernas eget arbete6464
Arbeta självständigt4552
Informera2723
Lära ut saker2728
Öva på saker2727
Diskussion inom nätverket275