Modersmål, 2014

« Tillbaka

Fronter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 818 personer som svarat / 16.6 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har137 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
1717
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Skapa undervisningsrum6750
Informera3336
Dela ut läromedel3340
Göra uppgifter3331
Tehtävien palauttaminen, ryhmätyöt3328
Koulun asiakirjojen haku3334
Keskustelu1717
Läksyjen jakaminen178