Engelska, 2015

« Tillbaka

Dropbox

Detta nyckeord har sammanlagt valt 650 personer som svarat / 14.1 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har134 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 1.11.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
1514
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan023
1-2 gånger i månaden1331
Varje vecka7524
Dagligen1321
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls2523
Mera sällan3848
1-2 gånger i månaden1315
Varje vecka138
Dagligen04
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat