Engelska, 1.1.2015-27.1.2021

« Tillbaka

Dropbox

Detta nyckeord har sammanlagt valt 818 personer som svarat / 13.6 % (av 6036 personer som svarat ). Av dessa har175 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 1.11.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
1514
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan1130
1-2 gånger i månaden3325
Varje vecka3326
Dagligen2217
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls2226
Mera sällan4443
1-2 gånger i månaden1117
Varje vecka117
Dagligen04
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat