Huslig ekonomi, 1.1.2014-8.7.2020

« Tillbaka

Perunakellari

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2140 personer som svarat / 24.9 % (av 8593 personer som svarat ). Av dessa har375 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.11.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
425

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls6
Mera sällan58
1-2 gånger i månaden32
Varje vecka3
Dagligen1
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls3
Mera sällan59
1-2 gånger i månaden35
Varje vecka3
Dagligen1
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Öva på saker13
Repetera saker13
Elevernas eget arbete12
Arbeta självständigt9
Matematik6
Vaihtelu3
Åskådliggöra3
Skrivning3