Modersmål, 2014

« Tillbaka

Perunakellari

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1122 personer som svarat / 22.8 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har165 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.11.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
1323
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Öva på saker10079
Repetera saker8669
Elevernas eget arbete7164
Åskådliggöra4311
Skrivning4316
Arbeta självständigt2947
Lära ut saker148
Matematik1433