Kemi, 2013

« Tillbaka

SpelEtt

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1088 personer som svarat / 19.2 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har337 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
119

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Elevernas eget arbete48
Öva på saker47
Repetera saker33
Arbeta självständigt33
Utveckla läsflytet29
Bokstav-ljud motsvarighet27
Motivering24
Till differentiering24