Kemi, 2013

« Tillbaka

KiVa-spel

Detta nyckeord har sammanlagt valt 726 personer som svarat / 12.8 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har131 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
313

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
För egen klass på kiva-lektioner81
Elevernas eget arbete52
Förbättra klassandan37
Öva på saker28
Åskådliggöra24
Repetera saker21
Gå igenom saker som ska läras ut16
Kartlägga åsikter15