Kemi, 2013

« Tillbaka

Färdiga uppgifter som jag hittat på internet

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3449 personer som svarat / 60.8 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har696 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 14.11.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
5761
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Som repetering på lektion8168
som inspiration 5660
Till differentiering4739
Lära ut en sak3639
Tehtävinä tunneille3328
Lisäharjoituksina2823
Åskådliggöra1717
som länkar i inlärningsmiljö1716