Svenska , 2014

« Tillbaka

Färdiga uppgifter som jag hittat på internet

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2877 personer som svarat / 58.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har478 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 14.11.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
6758
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Som repetering på lektion7864
Lisäharjoituksina7457
som inspiration 6358
Tehtävinä tunneille4442
Lära ut en sak3343
Åskådliggöra2633
Till differentiering2645
som länkar i inlärningsmiljö1512