Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Färdiga uppgifter som jag hittat på internet

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2877 personer som svarat / 58.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har478 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 14.11.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
3858
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Som repetering på lektion7364
Lisäharjoituksina5557
Lära ut en sak4543
Åskådliggöra3633
Till differentiering3645
Tehtävinä tunneille3642
som inspiration 2758
Som grund för bearbetning186