Svenska , 2014

« Tillbaka

Google+

Detta nyckeord har sammanlagt valt 92 personer som svarat / 1.9 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har8 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 5.12.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
02

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Dela ut information50
Producera information tillsammans25
Palautekysely13
Litteraturdiskussioner13