Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Google+

Detta nyckeord har sammanlagt valt 457 personer som svarat / 5.3 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har91 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 5.12.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
35
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan2018
1-2 gånger i månaden2017
Varje vecka2037
Dagligen4026
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls209
Mera sällan4037
1-2 gånger i månaden2017
Varje vecka2026
Dagligen09
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat