Kemi, 2013

« Tillbaka

Yle Areena

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2915 personer som svarat / 51.4 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har590 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 20.12.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
4551
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Som inspiration för undervisning8886
Fysiikan ilmiöt589
som fördjupning i saken som studeras3857
"välipalat" opetukseen3130
Se på naturprogram1529
Hålla sig á jour med aktuella händelser1537
Extramateriaali1515
Lastenohjelmien katselu44