Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Yle Areena

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3029 personer som svarat / 61.6 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har542 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 20.12.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
5362
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Som inspiration för undervisning9384
"välipalat" opetukseen7147
Hålla sig á jour med aktuella händelser5040
som fördjupning i saken som studeras3658
Opetukseen liittyvä materiaali3644
Dokumenttiohjelmat2932
Nöje148
Extramateriaali722