Kemi, 2013

« Tillbaka

Google-översättare

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1077 personer som svarat / 19.0 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har199 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.2.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
1019

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Översätta svåra ord90
Översätta nya ord (slang osv.)30
Visa eleverna för- och nackdelar med mekanisk maskinöversättning18
Tiedonhaku ulkomaisista medioista14
Nöje9
Kielimuurin murtaminen8