Svenska , 2014

« Tillbaka

Google-översättare

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1184 personer som svarat / 24.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har186 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.2.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
2824
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Översätta svåra ord8585
Översätta nya ord (slang osv.)5433
Visa eleverna för- och nackdelar med mekanisk maskinöversättning5426
Tiedonhaku ulkomaisista medioista1519
Nöje812
Kielimuurin murtaminen818
Vieraiden sanojen merkityksen tarkistaminen810