Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Google-översättare

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2178 personer som svarat / 25.4 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har452 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.2.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
2825
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls132
Mera sällan2131
1-2 gånger i månaden3834
Varje vecka2927
Dagligen04
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls411
Mera sällan2142
1-2 gånger i månaden4225
Varje vecka2917
Dagligen43
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Översätta svåra ord1919
Visa eleverna för- och nackdelar med mekanisk maskinöversättning166
Översätta nya ord (slang osv.)137
Tiedonhaku ulkomaisista medioista64
Nöje33
Kielimuurin murtaminen33
Vieraiden sanojen merkityksen tarkistaminen32