Svenska , 1.1.2014-22.4.2021

« Tillbaka

Google bilder

Detta nyckeord har sammanlagt valt 5752 personer som svarat / 67.3 % (av 8549 personer som svarat ). Av dessa har1295 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.2.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
5567
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan1712
1-2 gånger i månaden1527
Varje vecka5351
Dagligen1310
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls63
Mera sällan2621
1-2 gånger i månaden1531
Varje vecka4539
Dagligen64
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Åskådliggöra2321
Få mera omfattande information1110
söka modell /exempel815
Kuvien jakamisen harjoittelu31