Svenska , 2014

« Tillbaka

Google bilder

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3274 personer som svarat / 66.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har606 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.2.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
5867
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Åskådliggöra9392
söka modell /exempel4568
Få mera omfattande information4541
Kuvien jakamisen harjoittelu76
Öva användning310