Svenska , 2014

« Tillbaka

Google Drive

Detta nyckeord har sammanlagt valt 977 personer som svarat / 19.9 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har152 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 19.3.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
2020

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Dela ut information64
Producera information tillsammans50
Muistiinpanot22
Tiedon julkaisu20
Kursdokument, materialbank20
Förfrågningar14
Töiden vastaanotto oppilailta10
Prov9