Historia, 1.1.2013-20.9.2019

« Tillbaka

Google Drive

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2285 personer som svarat / 18.2 % (av 12568 personer som svarat ). Av dessa har473 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 19.3.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
HistoriaAlla som svarat
2918
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
HistoriaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan2416
1-2 gånger i månaden1820
Varje vecka2435
Dagligen3527
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
HistoriaAlla som svarat
Inte alls09
Mera sällan2932
1-2 gånger i månaden2425
Varje vecka4127
Dagligen66
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
HistoriaAlla som svarat
Dela ut information3719
Producera information tillsammans2615
Kursdokument, materialbank195
Tiedon julkaisu155
Inlämning av uppgifter113
Förfrågningar74
Muistiinpanot77
Lomakkeet42