Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Google Drive

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1980 personer som svarat / 23.1 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har418 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 19.3.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
2423
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan2915
1-2 gånger i månaden720
Varje vecka2134
Dagligen4328
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls09
Mera sällan4332
1-2 gånger i månaden2925
Varje vecka2927
Dagligen06
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Muistiinpanot136
Dela ut information615
Producera information tillsammans612
Töiden vastaanotto oppilailta62