Kemi, 2013

« Tillbaka

Adobe Connect

Detta nyckeord har sammanlagt valt 21 personer som svarat / 0.4 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har1 st. svarat på kompletterande frågor. Denna person som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.3.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
10

Rapporter kan ses först när det finns minst 5 svar på preciserande frågor.