Kemi, 2013

« Tillbaka

Yle Levande Arkiv

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1254 personer som svarat / 22.1 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har239 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 18.4.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
422

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Åskådliggöra81
Ytterligare information76
Motivering50
Lära ut en sak46
Hupi22