Engelska, 2015

« Tillbaka

LibreOffice Writer

Detta nyckeord har sammanlagt valt 388 personer som svarat / 8.4 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har105 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 22.4.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
88
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls03
Mera sällan5717
1-2 gånger i månaden015
Varje vecka4353
Dagligen011
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls1413
Mera sällan7141
1-2 gånger i månaden1430
Varje vecka014
Dagligen02
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat