Engelska, 1.1.2015-27.1.2021

« Tillbaka

LibreOffice Writer

Detta nyckeord har sammanlagt valt 499 personer som svarat / 8.3 % (av 6036 personer som svarat ). Av dessa har129 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 22.4.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
108
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls02
Mera sällan5619
1-2 gånger i månaden1121
Varje vecka3346
Dagligen012
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls3319
Mera sällan3333
1-2 gånger i månaden3331
Varje vecka015
Dagligen02
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat