Kemi, 1.1.2013-17.1.2021

« Tillbaka

Sanakirja.org

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2754 personer som svarat / 23.1 % (av 11942 personer som svarat ). Av dessa har544 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 14.5.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
923
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan2523
1-2 gånger i månaden2529
Varje vecka5040
Dagligen06
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls2514
Mera sällan5034
1-2 gånger i månaden026
Varje vecka2524
Dagligen02
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Käännöstyö2516
Opetellaan nettisanakirjan käyttämistä88
Sanakirjana813