Svenska , 2014

« Tillbaka

Sanakirja.org

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1335 personer som svarat / 27.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har223 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 14.5.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
6727
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Sanakirjana ruotsinopetuksessa7113
Sanakirjana englanninopetuksessa5838
Sanakirjana5858
Käännöstyö3339
Opetellaan nettisanakirjan käyttämistä2121
Synonyymien havainnollistaminen179
Sanakirjana saksanopetuksessa84
Sanakirjana kansainvälisissä projekteissa45