Modersmål, 2014

« Tillbaka

Otava opepalvelu

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1020 personer som svarat / 20.7 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har139 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 22.8.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
2321
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Tehtävät10077
Åskådliggöra6758
Undervisning6768
Kaikki kirjasarjan tehtävät tarkistuksineen5842
Repetera5050