Kemi, 2013

« Tillbaka

Adobe Acrobat

Detta nyckeord har sammanlagt valt 147 personer som svarat / 2.6 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har18 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 23.8.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
43

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Dokumenttien lukeminen94
Dokumenttien laatiminen39