Engelska, 1.1.2015-5.3.2021

« Tillbaka

Adobe Acrobat

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1988 personer som svarat / 33.0 % (av 6033 personer som svarat ). Av dessa har448 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 23.8.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
3133
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan917
1-2 gånger i månaden2223
Varje vecka4840
Dagligen2219
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls1717
Mera sällan5242
1-2 gånger i månaden420
Varje vecka1714
Dagligen96
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat