Engelska, 2015

« Tillbaka

Adobe Acrobat

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1560 personer som svarat / 33.7 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har346 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 23.8.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
3134
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan518
1-2 gånger i månaden2523
Varje vecka5037
Dagligen1520
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls2017
Mera sällan3541
1-2 gånger i månaden1020
Varje vecka2015
Dagligen106
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat