Svenska , 2014

« Tillbaka

Google-sivustot

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1080 personer som svarat / 21.9 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har157 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 26.8.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
2722
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Söka ytterligare information8377
Åskådliggöra5061
Oppimisympäristö3335
Retkikohteen näyttäminen kartalta1718