Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Google-sivustot

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3462 personer som svarat / 40.3 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har795 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 26.8.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
3940
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan155
1-2 gånger i månaden119
Varje vecka3341
Dagligen4144
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls42
Mera sällan2215
1-2 gånger i månaden2222
Varje vecka3046
Dagligen2213
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Söka ytterligare information36
Åskådliggöra35
Oppimisympäristö33
Retkikohteen näyttäminen kartalta32