Svenska , 2014

« Tillbaka

Sanomapro.fi

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2269 personer som svarat / 46.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har410 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 7.9.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
7446
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Opitun asian harjoittelu7465
Oppilaiden tehtävät netissä7243
Tehtävien poiminta5160
Uuteen asiaan tutustuminen4959
Kotitehtävien tarkistus3129
Kokeiden valmistus1520
Skapa idéer1318
Lisätieto1318