Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Sanomapro.fi

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2269 personer som svarat / 46.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har410 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 7.9.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
3046
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Tehtävien poiminta8060
Skapa idéer4018
Lisätieto4018
Opitun asian harjoittelu4065
Uuteen asiaan tutustuminen2059