Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

IPad appseja

Detta nyckeord har sammanlagt valt 624 personer som svarat / 12.7 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har77 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 17.12.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
513

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Appsit64
Informationssökning47
Kuvaaminen45
Luova tuottaminen36
Visuaalinen tuottaminen25
Sähköinen opiskelu18
Tiedon tallentaminen (kuvat, teksti)13
Luova työskentely, säveltäminen9