Kemi, 2013

« Tillbaka

Paint Shop Pro

Detta nyckeord har sammanlagt valt 315 personer som svarat / 5.6 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har60 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
86
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Bearbetning av bilder10082
Elevernas eget arbete6032
Skapa undervisningsmaterial6045
Teckning4055
Åskådliggöra4018
Bildbehandling4040
Framställningar2015
Föredrag208