Svenska , 1.1.2014-22.4.2021

« Tillbaka

Paint Shop Pro

Detta nyckeord har sammanlagt valt 416 personer som svarat / 4.9 % (av 8549 personer som svarat ). Av dessa har77 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
15

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls2
Mera sällan46
1-2 gånger i månaden30
Varje vecka18
Dagligen2
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls20
Mera sällan56
1-2 gånger i månaden16
Varje vecka6
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Bearbetning av bilder25
Bildbehandling18
Skapa undervisningsmaterial16
Teckning14
Elevernas eget arbete12
Åskådliggöra6
Öva på saker6
Framställningar5