Huslig ekonomi, 1.1.2014-20.2.2020

« Tillbaka

Varierande sidor som samlats från internet

Detta nyckeord har sammanlagt valt 4055 personer som svarat / 46.7 % (av 8684 personer som svarat ). Av dessa har779 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
3447
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan89
1-2 gånger i månaden3829
Varje vecka3844
Dagligen1518
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan1519
1-2 gånger i månaden4639
Varje vecka3136
Dagligen85
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Söka ytterligare information229
Åskådliggöra2210
Skapa saker173
Informationssökning176
Elevernas eget arbete117
Framställningar111
Repetera saker116
Öva på saker119