Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Varierande sidor som samlats från internet

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1942 personer som svarat / 39.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har316 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
3239
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Åskådliggöra7563
Söka ytterligare information6359
Skapa saker6318
Informationssökning6345
Söka undervisningsidéer6337
Elevernas eget arbete3842
Repetera saker3841
Gå igenom saker som ska läras ut3820