Franska, 2014

« Tillbaka

Bokseriens uppgifter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2949 personer som svarat / 59.9 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har552 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
FranskaAlla som svarat
8260
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
FranskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
FranskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
FranskaAlla som svarat
Repetera saker10067
Öva på saker9082
Elevernas eget arbete7055
Arbeta självständigt5035
Gå igenom saker som ska läras ut3041
Göra och kontrollera uppgifter3038
Lära ut saker2045
Undervisning i engelska1012