Kemi, 2013

« Tillbaka

Bokseriens uppgifter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3658 personer som svarat / 64.5 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har887 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
7264
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Öva på saker7582
Repetera saker6668
Elevernas eget arbete4353
Göra och kontrollera uppgifter3230
Gå igenom saker som ska läras ut2837
Åskådliggöra2839
Lösningar till uppgifter2616
Lära ut saker2340