Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Bokseriens uppgifter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2949 personer som svarat / 59.9 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har552 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
4360
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Repetera saker6467
Åskådliggöra5746
Öva på saker5782
Gå igenom saker som ska läras ut4341
Elevernas eget arbete3655
Lära ut saker2945
Arbeta självständigt2935
Göra och kontrollera uppgifter2138