Engelska, 2014

« Tillbaka

Primus

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1211 personer som svarat / 24.6 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har217 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
1725
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Elevbedömning4446
Vad jag förstår är primus inte ett undervisningsprogram4443
Bedömning3342
Program för skoladministration2239
Statistikföring1110
Söka ytterligare information116
Informationssökning1120
Administrera elevuppgifter1129